DP 06 2011

Konstrukční studie sinusového čerpadla

Auto: Pavel Havlát

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sinusového čerpadla. Zejména se zabývá minimalizací ztrát v čerpadle a snaží se vyřešit problémy spojené s nadměrným opotřebením posuvného stěrače, který v čerpadle odděluje sací a výtlačný prostor. První část práce popisuje nové konstrukční varianty sinusového čerpadla. Druhá část se pak zabývá podrobnější studií a optimalizací jedné z variant.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru