DP 06 2012

Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny

Autor: Martin Husák

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden hydraulický návrh turbín, jejich modelování v Inventoru, export geometrie do Gambitu a vytvoření výpočetní sítě. Dále je popsána metodika řešení ve Fluentu, vyhodnocení spočítaných dat a jejich prezentace ve formě tabulek a grafů.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru