DP 07 2008

Tlumení tlakových pulsací v pružných potrubích

Autor: Martin Panko

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá numerickým modelováním tlakových pulsací v pružných potrubích. V práci je odvozena rovnice kontinuity tekutiny v pružné trubici s uvažováním tlumení v materiálu trubice. Reologický model trubice odpovídá Voigtovu (Kelvinovu) modelu. K řešení dynamických jevů v časovém prostoru jsou použity numerické metody pro řešení proudění stlačitelné tekutiny: FTCS, Lax-Friedrichs a Lax-Wendroff. Numerické výsledky jsou v závěru konfrontovány s experimentem. Při modelování experimentu byla uvažována rychlost zvuku v kapalině jako funkce tlaku. Tato práce pokládá dílčí základy k zjišťování materiálových konstant popisujících dynamické vlastnosti pružných trubic z měření tlakových pulsací.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru