DP 07 2009

Projekt malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu

Autor: František Paštěka

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce je zaměřena na projektování malé vodní elektrárny pro konkrétní lokalitu. V práci by měla být navržena vhodná turbína pro zjištěné parametry na dané lokalitě, dále pak vytvořena základní projektová dokumentace MVE se všemi zařízeními a použitými principy, tak aby elektrárna byla plně funkční. Dále by měl být proveden výpočet proudění v přivaděči na turbínu a posouzen vliv tvaru přivaděče na toto proudění.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru