DP 07 2011

Studie pístového čerpadla s lineárním motorem

Autor: Jan Jáchym

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá studií a konstrukcí pístového čerpadla s lineárním motorem, jenž je možno využít v lékařství pro čerpání krve. Teoretická část obsahuje přehled současně používaných náhrad a podpor srdce, stejně jako rozdělení základních prvků systému mimotělního oběhu krve. Je zde proveden i výčet zpětných ventilů sloužících v lékařství při operacích chlopní srdce. V práci jsou odvozeny základní rovnice pro návrh parametrů čerpadla a jejich výpočet je proveden dle konkrétního zadání. Z vypočtených hodnot vychází samotná konstrukce čerpadla a následná výroba modelů technologií 3D tisku. V závěru diplomové práce je provedeno porovnání teoretických výsledků s provedeným experimentem.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru