DP 07 2012

Studie turbíny s vířivým oběžným kolem

Autor: Pavel Jandourek

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení turbíny s vířivým oběžným kolem. Základem pro návrh je ztrátová charakteristika ventilu. Záměrem je nahrazení klasických hydraulických uzávěrů turbínou s vířivým oběžným kolem. Hydraulické ztráty při škrcení průtoku jsou naopak nahrazeny výrobou elektrické energie při srovnatelných charakteristikách ventilu a turbíny.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru