DP 08 2008

Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu

Autor: Michal Strmiska

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen způsob konstrukce charakteristik určených výpočtem pomocí programu MS Excel. Úkolem práce je konfrontace těchto výsledků s experimentem prováděným ve Školní laboratoři Oboru Fluidního inženýrství Victora Kaplana. Popis experimentu a postup vyhodnocení naměřených hodnot je popsán v druhé části této práce.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru