DP 08 2010

Vírové struktury s kavitujícím jádrem

Autor: Radek Švaňhal

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na kavitaci ve vírových strukturách, která se v praxi vyskytuje například v savkách Francisových turbín při neoptimálních průtocích, kde má podobu vírového copu. Byl proveden experiment na trati v laboratoři, kde byla vyvolána kavitace v trysce poklesem tlaku vlivem rotace a zúžení průřezu. Cílem práce je porovnat výsledky experimentu s matematickým modelem poklesu tlaku při výřivém proudění a s numerickým výpočtem metodou konečných objemů v programu Fluent. Dalším úkolem bylo měřit vysokofrekvenčním snímačem tlakové pulzace vyvolané kavitací vírové struktury, data spektrálně zanalyzovat a vyhodnotit.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru