DP 09 2008

Modelování vysokofrekvenčních pulsací

Autor: Ludvík Střecha

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Problematika, kterou řeší tato diplomová práce, se vztahuje k modelování vysokofrekvenčních tlakových pulsací v hydraulických strojích. Pulsace jsou způsobeny vzájemnou interakcí statorových a rotorových lopatek. Jejich působením jsou následně cyklicky namáhány víko, spirála a rozváděcí a oběžné kolo.Matematický model je řešen pomocí přenosových matic. Data jsou vypočtena a zpracována v programech F-A char a MS Excel. Výsledky jsou znázorněny formou frekvenčně amplitudových charakteristik a dále formou tvaru kmitu tlaku, kde je znázorněno i porovnání matematického modelu s měřením.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru