DP 09 2009

Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice

Autor: Tomáš Václavík

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce je zaměřena na návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice s plunžrovými čerpadly a s akumulací tlakové vody pro ostřik okují z bram a polotovarů (plechů) válcovaných za tepla. Teoretická (úvodní) část práce obsahuje popis tvorby okují a mechanismů jejich odstranění a vyjádření účinku vodního paprsku na pevnou stěnu. Praktická část práce je zaměřena na vlastní návrh čerpací stanice včetně dimenzování strojního zařízení. Součástí je i technická dokumentace pro již navrženou čerpací stanici a specifikace hlavních strojů a zařízení.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru