DP 09 2010

Modelování kavitujícího proudění

Autor: Kamil Frölich

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou kavitačního proudění ve Venturiho trubici. Je provedena pro dvoufázový výpočet proudění dvou geometrií trubic. Výsledky numerických výpočtů proudění pro tyto geometrie (rozměry) jsou porovnány s provedeným experimentem. Numerický výpočet proudění byl proveden v programu Fluent 2.3.26.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru