DP 09 2011

Vestavby v savce vírové turbíny

Autor: Ondřej Kilian

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Diplomová práce má za úkol navrhnout a zkoumat vestavby v savce Vírové turbiny. V první části práce je definován účel použití savek, ukázka výpočtu energetického zisku savky a stanovení její účinnosti. Dále je zkoumán vhodný tvar savky pro návrh vestavby, a to za pomoci CFD výpočtů proudění. V hlavní části se pak práce zabývá návrhem, zkoumáním a vyhodnocením vestaveb ve vhodném tvaru savky.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru