DP 10 2008

Návrh vírové turbíny

Autor: Oldřich Šperka

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je navrhnout vírovou turbínu v násoskovém uspořádání, která by využila energetický potenciál řeky Úpy u města Jaroměř. Hydraulický návrh oběžného kola byl založen na výpočtu v CFD programu Fluent. Stanovení rozměrů savky a pevnostní výpočet lopatek turbíny a hřídele se opírají o vztahy ověřené teorií, experimenty a především praxí.Tento návrh by měl sloužit jako podklad pro vypracování projektu a následnou realizaci stavby malé vodní elektrárny.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru