DP 10 2009

Řezání vodním paprskem modulovaným ultrazvukem - optimalizace tvaru kapalinového vlnovodu

Autor. Radek Veselý

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Vysokorychlostní vodní paprsek má nezastupitelné místo mezi nekonvenčními technologiemi obrábění materiálu. Ovšem jeho prosazování brzdí především jeho velmi vysoká pořizovací cena a rovněž vysoké náklady na jeho provozování. Určitou možnost představují vysokorychlostní pulzní paprsky, které při srovnatelném výkonu nekladou tak velké nároky na zařízení pro generování tlaku. Zřejmě nejefektivnější metodou generování pulzujících vodních paprsků je ultrazvuková modulace. Tato práce by mohla být příspěvkem k pochopení šíření tlakových pulzů mezi ultrazvukovým generátorem a výstupní tryskou. Pulzace jsou řešeny numerickým výpočtem pomocí přenosových matic.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru