DP 10 2011

Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla

Autor: Martin Kollár

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla,podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúcek stabilizaci spirálního telesa a oběžného kola, návrh spirály, obežného kola a následnývýpočet v programe Fluent.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru