DP 10 2012

Dynamické radiální síly působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla

Autor: Naděžda Nováková

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá problematikou radiálních sil působících na oběžné kolo odstředivého čerpadla. Problematika je řešena na odstředivém čerpadle BETA 26. Jsou zde řešeny síly, které působí na hřídeli čerpadla. Tyto síly jsou pak přepočteny na oběžné kolo. Největší část práce tvoří experimentální měření a následné vyhodnocení. Výsledky jsou uspořádány přehledně do grafů.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru