DP 11 2009

Integrální vzorkovač sedimentů

Autor: Josef Zouhar

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu proudění v integrálním vzorkovači sedimentu. Analýza proudění je provedena jak pro jednofázové, tak i pro dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Výsledky výpočtového modelování jsou porovnány s experimentem, pro jehož účely byl zkonstruován experimentální box. Je uveden popis použitých výpočtových i experimentálních metod a doporučení pro výběr vhodného výpočtového modelu. Konstrukční experimentálního boxu je rovněž uvedeno. Téma práce bylo vybráno ve spolupráci s Českou geologickou službou v rámci projektu MŽP „SP/1b7/156/07“.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru