DP 11 2010

Stanovení kavitace na ventilu z poklesu průtočnosti a vysokofrekvenčních pulsací tlaku

Autor: Miloš Šebek

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční snímač, proto vyhodnocení nebylo zcela korektní. Po znovu sestavení tratě byla opět měřena tryska, kde se již pulsace vyhodnocovaly. Při posledním měření byl snímač umístěn za ventil, který se při postupném otevírání a kavitačním působení proměřoval. Výsledné závislosti vycházely v závislosti na čase. Využilo se speciální matematické metody, tzv. Fourierovi transformace, která amplitudy tlaku převedla na frekvenční závislost. Vyhodnocení závislostí je výchozí pro stanovení frekvenčního pásma, ve kterém dochází ke kavitaci na jednotlivých součástech.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru