DP 12 2011

Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T

Autor: Martin Míčka

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Hlavním cílem této diplomové práce je provedení numerického modelování soutoku proudů v rozvětvení tvaru T pomocí programu Fluent. Modelování je provedeno pro různé poměry průtoků při stacionárním proudění. Z výpočtů jsou, s využitím nového matematického modelu, vyhodnoceny křivky ztrátových koeficientů. Dále je prověřen vliv zvoleného typu sítě v geometrii na výsledky numerického modelování proudění. Geometrie rozvětvení je vytvořena v programu Gambit. Nakonec jsou výsledky získané z numerického modelování porovnány s výsledky získanými při experimentu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru