DP 12 2012

Vodní ráz v oblasti nízkých tlaků

Autor: Richard Schultz

Vedoucí DP: Ing. Daniel Himr, Ph.D.

Abstrakt

Predmetom diplomovej práce „Vodný ráz v oblasti nízkych tlakov“ je riešiť problematiku dynamického chovania kvapaliny v oblasti nízkych tlakov.V práci je rozpracovaná problematika vplyvu zmeny tlaku na rýchlosť zvuku v kvapaline. Problém je riešený v časovej oblasti pomocou metódy Lax - Wendroff v teoretickom rozbore.Nakoniec je matematický model riešený pomocou metódy Lax - Wendroff konfrontovaný s experimentom.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru