DP 13 2011

Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje

Autor: Ladislav Mizera

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

V diplomové práci jsou obsaženy základní informace o termodynamické metodě stanovení účinnosti vodních strojů. V první části je stručně uveden celkový náhled na nejpoužívanější metody pro určení účinnosti vodních strojů. Dalším bodem práce je charakteristika a postup při měření pomocí termodynamické metody. V další části práce budou popsána měření na vodních dílech a laboratorní měření, která proběhla v minulosti. Závěrečná část práce se věnuje výsledkům laboratorního měření, které proběhlo v laboratoři VUT FSI Brno, vyhodnocení a porovnání výsledků.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru