DP 13 2012

Optimalizace sinusového čerpadla

Autor: Jan Sluše

Vedoucí DP: prof. Ing. František Pochylý, CSc.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je navrhnout technické řešení minimalizace třecích ztrát, které při provozu sinusového čerpadla vznikají v uložení šoupátkového uzávěru a na oběžném kole. Ztráty vznikající od třecích sil, mají negativní vliv na životnost jednotlivých dílů a ekonomii čerpání. V první části jsou sinusová čerpadla popsána z konstrukčního hlediska a jsou zde uvedeni hlavní výrobci. O návrhu parametrů čerpadel a variantách řešení pojednává část druhá. Závěrečná část se zabývá experimentem a konečným zhodnocením.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT BrnoNahoru