DP 15 2011

Širokopásmová Francisova trubína

Autor: Jan Pavlík

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru