DP 16 2011

Určení pracovního bodu či pracovní oblasti spolupracujících hydrodynamických čerpadel

Autor: Jarosalv Sůkal

Vedoucí DP: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Abstrakt

Cílem diplomové práce je vytvoření programového nástroje, který by projektantům usnadnil práci při návrhu potrubního systému. Program je schopen stanovit pracovní parametry čerpacích jednotek (průtok, dopravní výška, příkon, účinnost, disipaci atd.) při větveném potrubním systému a to i při čerpání kapaliny ze dvou nádrží s nestejnou výškou hladin. Program je dále schopen stanovit parametry čerpadel při maximální účinnosti, aby projektant mohl hodnoty snadno porovnat a určit zda stroj pracuje blízko optimálního bodu.V úvodu práce se nachází krátké seznámení s problematikou čerpací techniky. Další část je věnována popisu postupu programového řešení jednotlivých problémů. Manuálem programu spolu s ukázkovým příkladem je tato práce ukončena.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru