DP 17 2011

Stanovení ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici

Autor: Jakub Svoboda

Vedoucí DP: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Tato práce je zaměřena na řešení hydraulických ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici, jak pro laminární, tak i turbulentní režim proudění v hydraulicky hladkém potrubí. Pro nestacionární proudění je předpokládán průběh viskozity po průřezu, který se odvodí ze stacionárního rychlostního profilu, jež je matematicky popsán vhodně zvolenou funkcí. Je odvozen Laplaceův obraz pro nestacionární rychlostní profil a střední hodnotu rychlosti v závislosti na tlakové diferenci, ztrátový součinitel a pomocí metody přenosových matic jsou vypočtena vlastní čísla soustavy, která představují útlum a vlastní frekvenci. Vlastní čísla jsou porovnána s hodnotami z programu „F-ACHAR“ a ztrátový součinitel se součinitelem pro quasi-stacionární přístup.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru