DP 17 2012

Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem

Autor: Jiří Vacula

Vedoucí Dp: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá existencí axiální síly působící na rotor dvouvtokového oběžného kola čerpadla. Axiální síla vzniká v režimu nízkých průtoků. Cílem práce je nalézt informace o této problematice, navrhnout matematický model výpočtu a následně jej aplikovat na hodnoty získané při experimentu. Je důležité vyšetřit celkovou dynamiku vzniku axiální síly a detekovat její příčinu vzniku na měřeném čerpadle.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru