DP 18 2011

Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel

Autor: Peter Šály

Vedoucí DP: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Abstrakt

Diplomová práca opisuje ako v teoretickej, tak aj praktickej časti postup pri vytváraní interaktívneho počítačového softvéru pre spoločnosť ISH&MSA Čerpadla a.s. Ide o ponukový diagram rady odstredivých čerpadiel, ktorý pozostáva z vyrobených a nevyrobených čerpadiel. Po výbere konkrétneho čerpadla podľa požadovaných parametrov prietoku a dopravnej výšky je výstupom programu vykreslenie prietokových charakteristík, charakteristík stočeného kolesa a krivky disipácie bez rozdielu či je čerpadlo vyrobené alebo nie. V praktickej časti práce je uvedený samotný postup od počiatočnej práce s dátami, cez krátke ukážky zo zdrojového kódu, výpočtu neodmeraných čerpadiel až po výstupné prietokové charakteristiky. V teoretickej časti sú vysvetlené princípy potrebné na pochopenie úprav čerpadla použitých v praktickej časti.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru