DP 19 2011

Struktura proudění a energetické přeměny v kolenové sací troubě

Autor: David Štefan

Vedoucí DP: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Abstrakt

Sací trouba je důležitou součástí přetlakových vodních turbín. Pouze její dokonalá spolupráce s turbínou může zajistit nejvyšší účinnost celého soustrojí. Proto je třeba se zabývat charakterem proudění v sací troubě nejlépe pro různé provozní body turbíny. Účinnost turbíny je významně závislá na samotné sací troubě. Studium proudění v sací troubě a jeho vazba s energetickou přeměnou je dobrým ukazatelem, jestli sací trouba pracuje správně nebo naopak ovlivňuje chod turbíny natolik, že celkovou účinnost soustrojí snižuje. Tato práce se zabývá sledováním vazby mezi strukturou proudění a energetickou přeměnou. Cílem je poukázat na hlavní příčiny způsobující snížení účinnosti sací trouby v daných provozních bodech.

Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti k této DP v knihovně VUT Brno

Nahoru