DP 2011

Diplomové práce obhájené v roce 2011.


Zvýšení sací schopnosti hasičské stříkačky

Autor: Jakub Archalous


Studie membránového čerpadla s lineárním motorem

Autor: Pavel Čejka


Studie návrhu kalového čerpadla s vířivým kolem

Autor: Martin Červinka


Teoreticko-experimentální stanovení měrné energie vířivého čerpadla

Autor: Zdeněk Dančák


Optimalizace zjednodušeného okružního potrubí pro 5-ti dýzovou vertikální Peltonovu turbínu

Autor: Robin Halabrin


Konstrukční studie sinusového čerpadla

Auto: Pavel Havlát


Studie pístového čerpadla s lineárním motorem

Autor: Jan Jáchym


Vlastní tvary vírového proudění

Autor: Martin Jízdný


Vestavby v savce vírové turbíny

Autor: Ondřej Kilian


Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla

Autor: Martin Kollár


Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině

Autor: Miroslav Kubo


Numerické modelování soutoku proudu v rozvětvení tvaru T

Autor: Martin Míčka


Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje

Autor: Ladislav Mizera


Širokopásmová Francisova trubína

Autor: Jan Pavlík


Určení pracovního bodu či pracovní oblasti spolupracujících hydrodynamických čerpadel

Autor: Jarosalv Sůkal


Stanovení ztrát při nestacionárním proudění kapaliny v trubici

Autor: Jakub Svoboda


Návrh nabídkového diagramu řady čerpadel

Autor: Peter Šály


Struktura proudění a energetické přeměny v kolenové sací troubě

Autor: David Štefan


Samonasávací čerpadlo

Autor: Jiří Urban


Návrh savky pro malou vodní elektrárnu Doudlevce

Autor: Martin Vintr


Nahoru