Analýza vlivu nesymetricky umístěného kormidla jachty na její řízení

Tato diplomová práce vychází z řešení reálného problému. Na tuto diplomovou práci se mohou přihlásit i dva studenti. Po rešerši zaměřené na danou problematiku bude probíhat řešení proudění kolem kormidla v programu FLUENT.

U plachetní jachty se objevil následující problém. Při jízdě na motor v přímém směru měla jachta tendenci zatáčet doprava. Při snaze udržet ji v přímém směru bylo nutno na kormidelním kole překonávat významný kroutící moment. Při jízdě na plachty nebyl tento jev pozorován.

Cílem bude potvrdit nebo vyloučit zda může k tomuto jevu dojít tím, že kormidlo lodi není umístěno přesně v ose lodi , či ose proudu kapaliny vyvolaném lodním šroubem. 

Příčin tohoto jevu může být ještě více, například nesymetrie profilu kormidla, nesouosé uložení lodního šroubu atd.

Řešení by bylo prováděno pomocí numerického modelování proudění v programu Fluent.

Na toto téma se mohou přihlásit dva studenti.

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

e-mail.: stigler@fme. vutbr.cz

tel.: 541 14 2329

  

Nahoru