Exkurze 2013 v obrazech

Před zahájením zimního semestru akademického roku 2013-2014 proběhla exkurze Vltavská kaskáda 2013. Exkurze byla zaměřena hlavně na vodní elektrárny vltavské kaskády, ale jak brzo zjistíte, nejen na ně. Exkurze proběhla v plánovaném termínu 16.9.2013-19.9.2013. Zúčastnilo se jí celkem 34 studentů Fakulty strojního inženýrství. (No po pravdě řečeno byl s námi i jeden externista)

Jak jste si jistě rychle spočítali, exkurze trvala 4 dny. Cílem bylo seznámit se důvěrněji s problematikou výroby elektrické energie z na vodních elektrárnách a také s její distribucí a problémy které se této problematiky týkají. Přitom jsme se také podívali do Grafitových dolů v Českém Krumlové, Čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích a Jaderné elektrárny Temelín.

Kvalita fotografií není příliš velká, protože byly pořízovány pomocí mobilu. Pokud někdo z účastníků bude mít fotky v lepší kvalitě nebo bude mít nafoceno něco co jsem na exkurzi opominul, tak je můžete poslat na email stigler@fme_vutbr_cz a po zvážení zda jsou publikovatelné tam budou přidány.

Pondělí - první den exkurze

Sešli jsme se ráno mezi 7:45-8:00. Naložili jsme svoje zavazadla do autobusu a s několikaminutovým zpožděním jsme vyrazili směrem na České Budějovice. Odborné prohlídky jsme začali v čistírně odpadních vod v Českých Budějovicích. Přijeli jsme dřív a tak jsme museli chvíli čekat. Náš průvodce nás provedl od přítoku splaškové vody do čistírny až po její odtok. Přitom nám velmi podrobně a zasvěceně vysvětloval celý proces čištění. Po té jsme zamířili do Grafitových dolů v Českém Krumlově. Už na nás čekali. Museli jsme se převléci do slušivých kombinéz s přilbou a svítilnou. Pak nás malý vláček odvezl do nitra dolu. Kapacita vláčku byla přesně 36 osob. Vyplnili jsme každé volné místo. Vzhledem k tomu, že naši studenti jsou dobře živení, měla s námi mašinka co dělat, aby nás utáhla. V dole jsme si vyslechli přednášku o tom jak se tam těžil grafit a jak se zase snadno může těžba obnovit, zakusili jsme pravou grafitovou důlní tmu, viděli spoustu zařízení používané pro těžbu a nakonec jsme se vpořádku dostali zase ven na čerstvý vzduch.

Pak jsme již jen uháněli směrem na pension. Ubytování i strava byly dobré a příjemné. Jen nám trochu kazilo radost počasí, protože bylo poměrně deštivo.

Po01

Úterý - druhý den exkurze

Ráno vstáváme brzo. V 6:30 je snídaně. Dnes nás čeká vodní elektrárna Lipno I. Prohlídku elektrárny jsme zahájili v informačním centru. Pak jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedna čekala v informačním centru, mnozí jsme ještě dospávali, a druhá skupina sjela výtahem do strojovny elektrárny. Pak se obě skupiny vystřídaly. Bylo to velice zajímavé vzhledem k tomu, že zrovna probíhala generální oprava jednoho ze soustrojí. Podívali jsme se na víko turbíny, i do štoly kudy je voda z turbín odváděna do vyrovnávací nádrže Lipno II u Vyššího Brodu. Prohlídka byla vcelku důkladná zabrala hodně času. Museli jsme honem, spěchat abychom se co nejdříve dostali do Temelína. Další exkurze probíhala v jaderné elektrárně Temelín. Po obědě v zaměstnanecké jídelně jsme byli rozděleni na několilka skupin. Prohlídka se týkala jednak informačního centra, kde nám byl promítnut 3D film o jaderné energii a jejím využití a pak jsme se byli podívat do strojovny jaderné elektrárny. Po prohlídce jsme si ještě vyslechli přednášku možnostech zaměstnání a uplatnění v jaderných elektrárnách. Program to byl vcelku nabitý. 
Pak už nás čekala pouze cesta na hotel Kostínek nad hrází vodní nádrže Orlík. Večer jsme viděli krásnou duhu. Po večeři jsme mohli strávit zbytek večera diskuzemi nad různými tématy včetně sledování fotbalu.

Ut01

Středa - třetí den exkurze

Ráno vstáváme kolem sedmé. Dnes nás čeká prohlídka vodní elektrárny Orlík. Vstup do ní se nachází právě pod hotelem Kostínek. K elektrárně se přibližujeme autobusem. S průvodcem strávíme dlouhý čas ve vstupní hale u různých historických fotografií. Povídání je zaměřeno na hisorii výstavby VE. Je to zajímavé a důkladné. Pak procházíme strojovnu vodní elektrárny. Na závěr jsme se šli podívat i do tělesa hráze. Pak už jsme nastoupili do autobusu a jeli na dispenčink České prenosové soustavy ČEPS do Prahy. Cílem této návštěvy bylo získat ucelený pohled na výrobu, distribuci a spotřebu elektrické energie. Než jsme dojeli k sídlu dispečinku, zastavili zastavili jsme se v, některým z nás dobře známém, obchoďáku na takovou náhražku oběda. Času na občerstvení bylo málo, nicméně všichni jsme to zvládli včas. Po malém zdržení u vjezdu do areálu, kde se nachází ČEPS, jsme se dostali do dispečerské místnosti. Přednáška o řízení přenosové soustavy byla zajímavá.

Po návštěvě dispečinku na ČEPSu, jsme jeli na hotel Hláska. Tam jsme využili chvíli času na procházku kolem řeky Sázavy, diskuse a různé hry. Počasí bylo celý den uplakané.

St01

Čtvrtek - čtvrtý a poslední den exkurze

Dnešní jsme mohli drochu dospat. Odjezd autobusu byl naplánovaný na 8:00. Čeká nás prohlídka vodní elektrárny (VE) a přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Štěchovice. Na místo jsme dorazili vpořádku v 9:00. Museli jsme se rozdělit na dvě skupiny. Jedna procházela elektrárnou, zatím co druhá shlédla video a šla se podívat na dispečink vodních elektráren ČEZ na Vltavě. Po prohlídce jsme využili možnosti dát si dobrý oběd v místní zaměstnanecké jídelně a pak už nás čekala jen cesta domu do Brna.

CT 01

Slovo závěrem. 

Myslím, že exkurze se vydařila a je třeba říct, že studenti byli skvělí. Stihli jsme všechno co bylo naplánováno a nedošlo k žádným problémům. Udělali jsme jistým způsobem dobrou reklamu i naší škole. Doufám, že i účastníkům se exkurze líbila a že jim to něco užitečného přineslo do jejich budoucího profesního života. Tak se těším na nějakou další exkurzi. 

Štigler Jaroslav

Pozvánka na exkurzi

Případné poznámky či připomínky můžete posílat na e-mailovou adresu stigler@fme_vutbr_cz.

Nahoru