Identifikace anisotropie kontaktního úhlu u hydrofobních povrchů

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Kontakt, e-mail:  fialova@fme_vutbr_cz

Hodnocení stupně hydrofobie povrchu pomocí měření kontaktního úhlu je základní metodou identifikace hydrofobních vlastností. V závislosti na typu povrchu a způsobu dosažení hydrofobie (výrobě hydrofobní vrstvy) se ale kontaktní úhel mění. Práce by měla být rešerší prací na téma anisotropie kontaktního úhlu a zároveň provedeným a vyhodnoceným vlastním experimentem v laboratoři OFIVK.

Fial 01 01

Nahoru