Určení nesymetrie kontaktního úhlu u různě hydrofobních povrchů

Práce by měla být rešerší již zpracovaných prací na téma anisotropie kontaktního úhlu a zároveň provedeným a vyhodnoceným vlastním experimentem v laboratoři OFIVK. Na práci lze navázat diplomovou prací.Hodnocení stupně hydrofobie povrchu pomocí měření kontaktního úhlu je základní metodou určení hydrofobních vlastností. V závislosti na typu povrchu a způsobu dosažení hydrofobie (výrobě hydrofobní vrstvy) se ale kontaktní úhel mění.

Fialov

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: fialova@fme_vutbr_cz 

tel.: 541 14 2320

Nahoru