Aplikace "smart" materiálů pro lékařskou techniku

Důkladná rešerše možností použití tzv. "smart" materiálů v lékařské technice. Mechanické vlastnosti a technické specifikace kovových i nekovových materiálů a jejich použití nejen na hydraulická zařízení simulujících funkci živých tkání. Práce může pokračovat prací diplomovou s vlastním návrhem použití vybraných materiálů pro lékařské účely.

Fialov

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: fialova@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2320

Nahoru