Vliv magnetického pole na charakter proudění kolem různých materiálů

Práce bude literární rešerší a dle časových možností studenta i experimentálním ověřením pozitivního i negativního vlivu magnetického pole na proudění kapalin kolem standardních i hydrofobních povrchů. V práci lze pokračovat v rámci diplomové práce návrhem vlastního zařízení využívajícího vlivu magnetických polí.

Fialov

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: fialova@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2320

Nahoru