Šíření vln na otevřené hladině

Rešeršní práce se bude zabývat rozborem šíření vln po hladině malých a velkých nádrží, vysvětlení vzniku Tsunami a dalších zajímavostí proudění s otevřenou hladinou. Student navrhne možná opatření proti vlnami způsobeným haváriím a katastrofám.

Fialov

Kontakt na vedoucího bakalářské práce
e-mail: fialova@fme_vutbr_cz
tel.: 541 14 2320

Nahoru