Mechanické vlastnosti buněčných membrán

Jedná se o rešeršní práci, ve které se bude student zabývat rozborem mechanických vlastností různých typů buněčných membrán. Student rozebere možnosti vnějších vlivů, které by mohly membrány porušit  a tím buňku a tedy celý mikroorganismus zneškodnit. Vliv akustických rázových vln na životnost buněčné membrány, možné slektivní použití.

Fialova 2017 03.png

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail: fialova@fme_vutbr_cz
tel.: 541 14 2320

Nahoru