Zavlažovací systémy a nové možnosti zavlažování

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.

E-mail: fialova@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2320

Rešeršní práce se bude zabývat rozborem typů zavlažovacích systémů a možnosti vhodné i z ekonomického hlediska použitelné zejména pro oblasti jižní Moravy s prodlužujícím se obdobím sucha ve vegetační fázi zemědělských plodin. 

Fialova 2017 04.png

Nahoru