Distribuce a charakter ztrát komponentů vodních turbín a čerpadel (spirální skříň, rozváděcí lopatky, oběžné kolo, mezery...), v závislosti na specifických otáčkách

Povaha dominantních ztrát hydraulického zařízení se bude lišit pro každou komponentu v hydraulickém turbosoustrojí. Například, ztráty třením převazují ve spirální skříni vodní tutrbíny, mění se v závislosti na průtoku a koeficientu délkových ztrát. Na druhou stranu, budou ztráty v savce vodní turbíny dosahovat minima kolem maxiální účinnosti celé turbíny, ale současně budou dominovat všechny ostatní ztráty. Kromě toho je relativní váha ztrát v různých součástech hydraulických čerpadel nebo turín spojena s konkrétními rychlostmi. 

Je možné definovat jednoduchý model vlivu různých ztrát na různé komponenty turbíny nebo čerpadl, z hlediska specifických otáček a vypracovat odhad účinnostní křivky?

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Nahoru