Funkce vyrovnávací komory

Vyrovnávací komory se používají pro snížení poškození tlakovou vlnou, vznikající vlivem hydraulického rázu v hydraulickém systému s dlouhým potrubím. Jednoduché 1D modely pro řešení hydrulického rázu v potrubí byly použity ke studiu účinků vodních rázů (frekvence a amplituda). Je možné vyvinout jednoduchý 1D numerický model pro ověření konstrukčních parametrů (rozměrů) vyrovnávacích komor. Tyto modely však mají svá omezení. Lze je zlepšit?

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Nahoru