Vysvětlení šplouchání (pohybu) kapaliny v nádrži, která je v klidu nebo se pohybuje.

Šplouchání je termín definující pohyb kapaliny s volnou hladinou uvnitř nádoby. Původ pohybu může být spojen s pohybem nádrže(houpání lodi převážející palivo), nebo dochází k vzájemnému styku proudu kapaliny vtékající a vytékající z pevné nádrže. Pro jednoduchou geometrii nádoby, jako je obdélník, může mít pohyb tekutiny formu vysoko-amplitudové vlny, jejíž vlastní frekvence je závislá na velikosti nádrže a hloubce. Pokud se budící frekvence nachází v blízkosti vlastní frekvence režimu šplouchání, může pohyb tekutiny dosáhnout významné amplitudy mající negativní vliv na účinnost a životnost dotčených komponentů. Ve vodní elektrárně s vyrovnávací komorou kolektorového typu (obdélníková nádrž na shromažďování vody z mnoha přivaděčů), je možné pozorovat šplouchání. Jak je to možné? Je reálné navrhnout vyrovnávací komoru bez tohoto problému?

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Simona Fialová, Ph.D.

Nahoru