Regulace Kaplanovy turbíny

Kaplanova turbína je hydraulický stroj určený k získávání energie z vodních toků pro malé spády a velké průtoky. Kaplanova turbína je specifická dvěma stupni volnosti regulace. To znamená, že pracovní bod je nastaven natočením rozváděcích lopatek a lopatek turbíny. Současný trend v regulaci nejen turbín směřuje k použití elektronických systémů. Co se stane, když je elektronika regulace odstavena kolapsem elektrické sítě? S jakou spolehlivostí a přesností je možné nasadit hydraulickou nebo pneumatickou regulaci?

fic 2014 12

Bakalářská práce bude zaměřena na rešerši dosavadního poznání v oblasti regulace Kaplanových turbín především hydraulické a pneumatické. Součástí práce bude přehledně uvedená teorie spojená s charakteristikami Kaplanovy turbíny a její konstrukcí. Následně student stanoví hlavní cíle regulace turbíny a doplní ucelený přehled hydraulické a pneumatické regulace turbíny. Závěrem práce může být nastíněn postup optimalizace regulačního systému Kaplanovy turbíny.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

e-mail: y120275@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 3477

Nahoru