Fluidní analogie elektronických prvků

Tekutinové stroje jsou rozšířené do všech průmyslových oblastí a setkáváme se s nimi každodenně. Nejčastěji je kapalina prostředkem přenosu energie, nebo její akumulace. Jaké je však využití fluidních zařízení při modelování logických funkcí, logických operací a celých elektronických zařízení? Byl sestrojen první procesor na bázi vodních kapek, jak daleko je možné rozšířit využití takových zařízení.

Fic 02-01

Student se zaměří na rešeršní práci doposud realizovaných kapalinových prvků vytvořených na základě elektronických předloh, vymezí pole aplikovatelnosti takových zařízení, jejich výhod a nevýhod.

Fic 02-02

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

Kontakt - e-mail:  y120275@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru