Nanokapaliny-vlastnosti a použití

Využitelnost kapalinových náplní je v rozšiřována prostřednictvím příměsí. Rozměry částic příměsí se pohybují v hodnotách menších než mikrometry. Jaké vlastnosti nanokapaliny prostřednictvím nanočástic získávají a jaké je využití těchto nanokapalin v průmyslových procesech a přístrojích.

Fic 03-01

Čerpáno ze zdroje(http://foto.gymnaziumslany.cz/Nanokapalina/slides/Nanokapalina%2004.html)

Úkolem studenta bude provedení rešerše v současnosti nejvíce využívaných nanokapalin, jejich rozdělení dle druhu příměsí a podle jejich využití.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

Kontakt - e-mail:  y120275@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru