Lokalizace buzení hladinových vln - trvalé/impulzní

Každý zná vlnění na klidné hladině rybníka nebo bazénu, kde je hladina narušena impulzem v podobě kamene, nebo náhodného skokana. Ze znalosti charakteristik kapaliny můžeme na základě počátečních podmínek, simulovat šíření vln a jejich odrazů po klidné hladině. Je však možný proces opačný a z rozvlněné hladiny rekonstruovat bod buzení tohoto vlnění? Co když toto buzení neustane?

Fic 05 01

Student se seznámí s teorií vlnění a provede studii na možnosti lokalizace buzení vlnění na otevřené hladině. Vytvořením modelu a ověřením výsledků v prostředí MATLAB potvrdí znalosti získané během studia této problematiky. Bude uvažována jak možnost buzení pulzem (kámen) tak spojitého buzení oscilátorem.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miloslav Fic

Kontakt - e-mail:  y120275@stud_fme_vutbr_cz

Nahoru