Využití zpracování obrazu při měření hydraulických dějů

Při sledovaní jevů tykajících se pohybu tekutin je výhodné využití metodiky zpracování obrazu pro stanovení tvaru hladiny, tvaru a pohybu víru, tvaru paprsku za dýzou a podobných jevů. Metodika zpracování obrazu umožňuje z jednotlivých snímku získaných pomocí fotoaparátu, kamery, nebo vysokorychlostní kamery stanovit tvar hladiny, tvar copu apod. Kvantifikace těchto dějů pomocí metodiky zpracování obrazu bude pro spoustu takovýchto měření jedinou možnosti.

Haban 2017 01a.png Haban 2017 01b.png

Kontakt na vedoucího bakalářské práce:

e-mail: haban@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2337

Nahoru