Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí

Součásti ponořené do kapaliny mění své dynamické vlastnosti. Vliv stojící kapaliny lze většinou popsat přídavnou hmotnosti a přídavným tlumením. Úkolem bakalářské práce bude experimentální prokázání tohoto jevu na jednoduché součásti. Z provedených experimentů budou stanoveny vhodné závislosti přídavných účinku tekutiny. Experimenty budou prováděny na vzduchů i na součástech ponořených v kapalině. V práci bude provedena i modální analýza pomocí komerčního softwaru „ANSYS“ v modulu „MODAL“

Haban 2017 02a.png Haban 2017 02b.png

Kontakt na vedoucího bakalářské práce:

e-mail: haban@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2337

Nahoru