Šnekové čerpadlo

Historie

Většina Arhimédových prací z oboru strojírenství vznikla k uspokojení potřeb domovského města Syrakus. 

Při návrhu obří lodě Syrakúsia, která byla údajně největší lodí v klasickém starověku, byl velmi důležitým prvkem na lodi Archimédův šroub, jehož úkolem bylo odstranění stokové lodi. Tvořila ho čikmo postavená trubka se zabudovanou spirálou těsně uloženou na hřídeli. Voda byla v kapsách tvořených závity držena gravitací a čerpaní bylo prováděno otáčením hřídele.

Haluza Snek 01

Současnost

Archímédův šroub se užívá jako čerpadlo dodnes. Jeho velkou výhodou je jednoduchost a spolehlivost i při čerpání silně znečištěných kapalin. Používá se běžně například také k transportu zrní v kombajnech. 

Šneková čerpadla jsou robusní konstrukce, vysoce provozně spolehlivá, s vysokou účinností a dlouhou životností. Mezi další výhody patří i jejich jednoduchá obsluha. S ohledme na průhyb šneku jsou vohodné pro dopravní výšky do 5m. Může být použito i jako šneková turbína.

Cílem bakalářské práce je hydraulický návrh šnekového čerpadla na zadané parametry.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Nahoru