Rychlostní profily tekutiny v potrubí

V této bakalářské práci se student bude věnovat výpočtům rychlostních profilů, jak laminárních, tak turbulentních, stanovení průtoku kapaliny při znalosti profilu rychlosti v protékaném řezu.Dále se seznámí s bezrozměrnými čísly, Coriolisovým a Bossinesqueovým, a bude zohledněna podmínka plné nebo částečné smačivosti povrchu potrubí a kapaliny

Hal 01 01

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.

Kontakt, e-mail:  haluza.m@fme_vutbr_cz

Nahoru