Návrh experimentálního zařízení pro studium vzájemné interakce tuhého tělesa s tekutinou

Charakteristika problematiky úkolu

Při pohybu tuhého tělesa v tekutině dochází k vzájemné interakci tuhého tělesa a tekutiny. Při této interakci působí na těleso setrvačné, tlumící a tuhostní síly. Cílem této práce je studium těchto sil a následný návrh experimentálního zařízení.

Cíle, kterých má být dosaženo

  1. Literární rešerše vzájemné interakce tuhého tělesa s tekutinou
  2. Návrh experimentálního zařízení pro studium vlastních frekvencí tělesa ponořeného do kapaliny
  3. Návrh experimentálního zařízení pro studium stability tělesa obtékaného tekutinou

Havlasek 01.png

Video

Literatura

BISHOP, R. E. D. Kmitání. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1978, 131 s.

Nahoru